Fragment ilustracji z książki Jarzego Laskarysa "Przygody Jana Chryzostoma Paska : według jego Pamiętników", wydanej w 1882 roku w Warszawie przez Gebethnera i Wolffa.