Własność Biblioteki Kórnickiej PAN. 

Źródło: Wielkopolska Bibiloteka Cyfrowa, http://fbc.pionier.net.pl/view/nnnx6n9.