Portret opublikowany w październiku 1924 roku w Miesięczniku Krajoznawczym Ilustrowanym Ziemia. Własność Biblioteki Kórnickiej PAN. 

Źródło zdjęcia: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, http://fbc.pionier.net.pl/view/nnnx6n9.