Fotografia z około 1875 roku obrazu olejnego autorstwa Ksawerego Jana Kaniewskiego.