Drzeworyt Bronisława Puca według rysunku Jana Matejki, opublikowany w 1880 roku w  "Tygodniku Ilustrowanym" nr 230, s. 321.