Fotografia zamieszczona w 1927 roku w piśmie "Pobudka", nr 39, s. 6.