Jan Filip  Kulesza "Instytut ś-go Kazimierza w Warszawie  (rzecz czytana na publiczném posiedzeniu Towarzystwa Lekarskiego warszawskiego w d. 25 stycznia 1852 r.)" (strona tytułowa)