Fotografia z publikacji pt.  "Księga o Śląsku wydana z okazji jubileuszu 35-letn. istnienia „Znicza” pod redakcją Alojzego Targa", Cieszyn 1929, s. 214.