Litografia opublikowana w 1852 roku w Warszawie w książce I.  Czartoryskiej "Pielgrzym w Dobromilu, czyli nauki wieyskie z dodaniem powieści", tabl. m. s. 148-149.