Jan Józef Jałowiecki "Wspomnienie o dziejach wiary swiętéj rzymsko-katolickiej w Rydze : parafianom ryskim w krótkich słowach opowiedział X. Jan J..., a na pamiątkę obchodu 100 letniéj rocznicy poświęcenia terazniejszego kościoła ryskiego wizerunkiem opatrzył i drukiem ogłosił Mateusz Matiukas bartnik z pod R.....k." (strona tytułowa)