Olejny portret nieznanego autora sprzed 1621 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.