Obraz z 1621 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (Stockholms Auktionsverk