Portret opublikowany w tomie Jana Kasprowicza "Krzak dzikiej róży", wydanym we Lwowie w 1898 roku.