Fotografia wykonana w Zakopanem przez Henryka Schabenbecka.