Litografia Jana Zienkiewicza z 1852 r.  Rycina z książki I. Czartoryskiej Pielgrzym w Dobromilu czyli nauki wiejskie z dodaniem powieści, Warszawa 1852, tabl. m. s. 128/129 .