Ilustracja opublikowna w dwutygodniku "Kronika Rodzinna" ,   nr 49 z 7 grudnia 1905 roku.