Drzeworyt według wzoru Juliusza Kossaka,  opublikowany w 1864 roku w "Tygodniku Ilustrowanym" nr 223 s. 1.