Staloryt wydany w Lipsku nakładem Księgarni Zagranicznej po 1842 roku.