Litografia opublikowana w 1852 roku w książce Izabeli Czartoryskiej "Pielgrzym w Dobromilu, czyli nauki wieyskie".