Drzeworyt odbity na papierze z 1930 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: https://muzeum.asp.waw.pl/collective/pawtucket/index.php/Detail/Object/Show/object_id/1905.