Fotografia Romana Sumika wykonana w latach1985-1993  ze zbiorów własnych Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.