Fotografia opublikowana w książce "Poezye Jana Niesłuchowskiego", wydanej w Warszawie w 1898 r.