Jan Olbrycht - doktor medycyny, lekarz sądowy profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (siedzi z prawej) w towarzystwie profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Leona Wachholza (w garniturze) i asystentów.  Fotografia wykonana w lutym 1928 roku.