Fotografia Adama Bujaka z 1984 roku wykonana w Watykanie. Własność Polskiej Akademii Umiejętności. Znajduje się w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.