Litografia wykonana przed 1824 rokiem i opublikowana w Warszawie w  Lito. L. Letronne.