Miedzioryt według wzoru Franciszka Ksawerego Preka.  Rycina z publikacji F.K. Preka "Wizerunki znakomitych ludzi w Polszcze..." wydanej w Krakowie w 1833 roku, (z. 3 tabl. 5.)