Fotografia opublikowana w 1932 roku w cyklu "Pod sztandarem rewolucji", z. 1,  s. 27.