Fotografia zamieszczona w 1913 roku w książce "Z.P.R.K. Dzieje Zjednoczenia Polskiego Rzym.-Kat. w Ameryce", K. Wachtel, Chicago, s. 368.