Fotografia opublikowana w 1909 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” nr 2, s. 35.