Drzeworyt według wzoru Jana Rustema, powstały w latach 1830-1850.