Obraz z 1823 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=9499