Jan Sosnowski - zoolog, profesor i rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, założyciel i członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Fotografia portretowa.