Jan Stanisław Mieroszewski "Kilka słów o heraldyce polskiej" (strona tytułowa)