Fotografia z archiwum rodzinnego udostępniona przez pana Piotra Strzeleckiego.