Fragment fotografii z archiwum rodzinnego udostępnionej przez p. Piotra Strzeleckiego.