Fotografia wykonana w ostatnich dniach przed tragiczną śmiercią Jana Strzeleckiego. 

Zdjęcie z archiwum rodzinnego udostępnione przez p. Piotra Strzeleckiego.