Miedzioryt według wzoru Marcella Nacciarellego i Franciszka Ksawerego Preka.  Rycina do pracy K. Preka "Wizerunki znakomitych ludzi w Polszcze...", wydanej w 1829 roku w Krakowie (zesz. 1, tabl. 2.)