Obraz nieznanego autora sprzed 1605 roku. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.