Fotografia wykonana około 1875 roku obrazu olejnego nieokreślonego autora z XIX wieku.