Fotografia Piotra Życieńskiego udostępniona przez Instytutu Pamięci Narodowej.