Miniatura z dzieła Jana Długosza "Catalogus archiepiscoporum Gnesnensium", (s. 61), iluminowanego przez Stanisława Samostrzelnika,  wydanego w Krakowie w latach 1531-1535.