Rycina z publikacji "Galerja Nieświeżska portretów Radziwiłłowskich opisana historycznie przez Edwarda Kotłubaja", wydanej w 1857 roku w Wilnie przed Drukarnię A. Marcinowskiego.

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.