Ilustracja z publikacji "Album Wilenskie", wydawnanej przez Jana Kazimierza Wilczyńskiego w latach 1845-1875.