Staloryt Antoniego Oleszczyńskiego z lat 1832-1833 według wzoru Jana Krystiana Gładysza.