Jędrzej Moraczewski (fot. Marian Fuks, ok. 1933 r.)