Jędrzej Moraczewski, fotografia portretowa (fot. J. Malisz, ok. 1918 r.)