Jędrzej Moraczewski, fotografia portretowa (ok. 1930 r.)