Jędrzej Moraczewski, fotografia portretowa (ok. 1941 r.)