Jędrzej Moraczewski na spacerze z siostrzenicą w Sulejówku (ok. 1944 r.)