Obraz z 1843 roku.

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.